SOCIAL

Privacy policy

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

A B&S Dessert Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1065 Budapest, Andrássy út 31., cégjegyzékszám: 01-09-203827, adószám: 25169155-2-42,  statisztikai számjel:            25169155-4711-113-01) a továbbiakban: B&S Kft. mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) és mint a https://mossy.hu (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője az ügyfelei (továbbiakban: Vevő) által megadott adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékozatóban (továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

 

B&S Kft.

Székhely:                                     1065 Budapest, Andrássy út 31

Levelezési cím:                            1065 Budapest, Andrássy út 31.

e-mail cím:                                   mossybudapest@gmail.com

Cégjegyzékszám/Bíróság:           Fővárosi Bíróság Cégbírósága 01-09-203827

Adószám:                                                25169155-2-42

Statisztikai számjele:                   25169155-4711-113-01

weblap     :                                  https://mossy.hu

 

Az adatkezelést Adatkezelő belső munkatársai végzik, az adatokat az adatkezelés során kizárólag ők ismerhetik meg. Az Infotv. 65.§-a alapján a webáruházi tevékenység ügyfélkapcsolatnak minősül, és nem szükséges bejelentkezni a NAIH-nál.

 1. Adatfeldolgozók adatai

Adatkezelő az adatokat a vevők és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések teljesítése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére:

Futárszolgálati tevékenység: DPD Kft. (a továbbiakban: DPD)

Székhelye:                       1158 Budapest Késmárki út 14. B.épület

Ügyfélszolgálat címe:     1158 Budapest Késmárki út 14. B.épület

telefonszáma:                  06 (1) 501-6200

email:                               dpd@dpd.hu

Cégjegyzékszám:            01-09-888141

Nyilvántartó hatáság:      Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefon:                           06 (1) 5016200

E-mail:                             dpd@dpd.hu

Honlap:                           www.dpd.hu

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók belső munkatársai ismerhetik meg.

 1. Kezelt adatok köre

 

A webáruházzal összefüggésben kezelt adatok: számlázási név, számlázási cégnév (nem kötelező), számlázási cím (város, irányítószám, utca, házszám), szállítási név, szállítási cégnév (nem kötelező), szállítási cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, telefonszám.

 1. Adatkezelés célja

 

A webáruházban történő adatkezelés célja:

 1. mossy.hu webáruház üzemeltetése;
 2. a webáruház üzemeltetése során a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, a megrendelésből származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 3. vevők azonosítása, a többi vevőtől való megkülönböztetése, a vevővel való kapcsolattartás;
 4. a webáruház fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
 5. vásárláshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés.

 

 1. Adatkezelés időtartama

Az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését vagy a megrendelés bármilyen okból (elállás, nem fizetés) történő törlését követő 15 munkanapon belül törlésre kerülnek. A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

 

A B&S Kft. az egyes panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

 

 1. Adatkezelési nyilvántartási szám

 

Az adatkezelés az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vevőkre vonatkozik, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs szükség.

 

 1. Személyes adatok

Adatkezelő általi felvétele és kezelése a webáruházat igénybe vevő vevő önkéntes hozzájárulásán alapul, azaz jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja. A vevő a hozzájárulást a megrendelés elküldésével adja meg.

 

 1. Regisztráció:

A webáruházban nincs regisztráció.

 

 1. Adathelyesbítés, hozzájárulás visszavonása:

A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során a  B&S Kft-nek írt levéllel (e-mail, postai út) módosíthatóak. A szállítási adatok a kiszállítás megkezdését követően nem módosíthatóak.
A vevő kérheti a B&S Kft.  e-mail, vagy postai címén a személyes adatainak törlését, amelynek a B&S Kft.  5 munkanapon belül köteles eleget tenni.

 

 1. Adatbiztonság:

A B&S Kft. Dotroll Kft-nél (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren és székhelyén kezeli a személyes adatokat.

 

 1. Cookie, süti:

A B&S Kft.  a webáruház működésének érdekében, a webáruház szolgáltatásához közvetlenül kapcsolódóan cookie-kat helyezhet el. (cookie- egy a felhasználó gépén tárolt információs fájl, amely pl. beállításokat, preferenciákat tartalmaz annak érdekében, hogy egy későbbi látogatás során a felhasználót és az általa használt beállításokat automatikusan, újabb beállítások nélkül be lehessen tölteni).

A Webáruház látogatása során a Vevő számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik).Az Adatkezelő főként az ún. Session-Cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet megjeleníteni a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, itt olvashatja el a Vevő, mennyi árut tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik sem tartalmaznak címadatokat (mint például a Vevő nevét, email címét, stb.) vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat: A Vevő IP címe;

Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Webáruházának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek külön a Vevő érdekeinek felelnek meg. Egyetlen cél az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a Vevő igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Vevő személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges.

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a Vevő a Webáruház egyes funkcióit. Például ha árut helyez a kosárba, a szerver elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru a Vevő kosarába tartozik. Ha a Vevő vásárlás céljából látogatott Webáruház után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. Ez a szolgáltatás például csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges.Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a Sütiket a Vevő hagyja bekapcsolva.

A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funcikóját választva bármikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” funkciójából kaphat.

Google Analytics használata Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal.

A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Google AdWords remarketing

Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

 

 1. Naplózott adatok:

A B&S Kft.  statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 8 napot követően törli: látogatás dátuma, IP cím, operációs rendszer verziójának adatai, böngésző típusa és verziószáma, az elért tartalom és az előzőleg látogatott tartalom címe.

 1. A bankkártyás fizetés a  Barion szolgáltatásokon keresztül történik, melynek során az Adatkezelő nem fér hozzá a vevő bankkártya adataihoz. A bankkártyás fizetés teljesítésének ellenőrzésére az egyedi vásárlási azonosító szolgál.

 

 1. Jogorvoslat:

Bármely érintett személy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelme, vagy vélt jogsérelme esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Tájékoztató érvényes: 2017. szeptember 1. napjától