SOCIAL

Terms and Conditions

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a B&S Dessert Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: B&S Kft.) által üzemeltetett mossy.hu weboldalon (továbbiakban: Webáruház, vagy Webshop) történő regisztráció és bármely megrendelés esetén érvényesek.

 

B&S Kft. adatai:

Székhely:                                1065 Budapest, Andrássy út 31

Levelezési cím:                       1065 Budapest, Andrássy út 31.

e-mail cím:                              mossybudapest@gmail.com

Cégjegyzékszám/Bíróság:      Fővárosi Bíróság Cégbírósága 01-09-203827

Adószám:                               25169155-2-42

Statisztikai számjele:              25169155-4711-113-01

weblap            :                                  https//mossy.hu

Tárhelyszolgáltató:                 DotRoll Kft.

 1. Megrendelés

 

 • A Webáruházon keresztül megrendelést bármely 18. életévét betöltött természetes személy, vagy gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet (továbbiakban: Vevő) regisztráció nélkül, az arra szolgáló űrlap kitöltésével tud leadni. Ha a regisztráció során megadott név eltér attól, akinek a nevére a számla kiállítását kérik, úgy Vevőnek a számlán feltüntetni kért személy minősül.

A sikeres megrendeléshez Vevőnek valamennyi kötelezően kért adatot pontosan kell megadnia. A Webáruház figyelmeztető üzenetben tájékoztatja Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres megrendeléshez helyesbítés szükséges.

 • A B&S Kft-t a felek közötti bármely kommunikáció során a Vevő által tévesen, hiányosan, és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért, mulasztásért felelősség nem terheli.
 • A megrendeléssel Vevő az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
 • A megrendeléssel egyidejűleg a Vevő hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a B&S Kft. email-ben, SMS-ben, vagy postai úton ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön.
 • Vevő megrendelését a Webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, a fizetési- és szállítási mód kiválasztását követően  a “megrendelés elküldése” gomb használatával tudja leadni. A megrendelés során, a megrendelés elküldése előtt Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával, törlésével stb.
 • A megrendelés elküldésével Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik a B&S Kft. felé.
 • A megrendelés leadását követően a B&S Kft. a Webáruház által generált automatikus email üzenetben visszaigazolja Vevőnek a szerződési jognyilatkozatának beérkezését. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag a megrendelés beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza, csupán tájékoztató jellegű, és nem jelenti azt, hogy a szerződés a felek között létrejött.

 

 1. Szerződés létrejötte

 

 • A B&S Kft. a véglegesített Megrendelést külön e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás Vevő ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza.
  • A B&S Kft. fenntartja a jogot, hogy a Vevő által leadott megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő termékek mennyiségétől –készlettől függően– kevesebbet igazoljon vissza.
  • A B&S Kft. továbbá törölheti Vevő Megrendelését különösen, de nem kizárólag akkor, ha Vevő online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi; ha az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót; ha a Vevő nem tesz eleget az 4.2. pontban írt fizetési kötelezettségének; illetve, ha Vevő által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését.
  • A B&S Kft. és Vevő közötti szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő e-mail útján megkapja a B&S Kft-től a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást.
  • Előfordulhat, hogy a B&S Kft. a megrendelés visszaigazolása ellenére a terméket (készlethiány miatt vagy más okból) csak később, vagy egyáltalán nem tudja szállítani. Mindezekről a B&S Kft. e-mailben tájékoztatja Vevőt. Ilyen esetben vagy későbbi teljesítésben állapodnak meg felek, vagy kölcsönösen elfogadják a szerződés felbontásának tényét.

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a B&S Kft.-t nem terheli felelősség, így kártérítési kötelezettség sem a késedelmes, vagy elmaradó szállítás miatt esetlegesen felmerülő kárért, így a 3.1.4. pontban írtak szerinti okból történő szerződés felbontásáért sem.

 • A termékek feletti tulajdonjog a termék átvételekor száll át Vevőre, feltéve, hogy Vevő a termék vételárát hiánytalanul megfizette.
 • Az egyes termékek lényeges tulajdonságait, használatukkal kapcsolatos útmutatót, és a termékek árát azok Webshopban rögzített terméklapjai tartalmazzák.

A Webáruházban feltüntetett árak magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

A B&S Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.

A B&S Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os) árra, akkor a B&S Kft. nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron szállítani. A B&S Kft. nem felelős a Webáruházban közzétett árazási vagy egyéb hibákért és az ezekből esetlegesen eredő kárérokért és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására.

 • Ha Vevő a jelen szerződésben, vagy a jogszabályban biztosított módon jogszerűen eláll a szerződéstől, vagy ha a B&S Kft. a megrendelést nem tudja teljesíteni és a Vevő előzetesen eleget tett fizetési kötelezettségének, akkor a B&S Kft. a vételárat köteles Vevő részére visszafizetni. A B&S Kft. a visszafizetést az alábbi módokon teljesíti:
  • Ha Vevő a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre a B&S –online fizetést biztosító partneréhez intézett– kérelmére.
  • Ha Vevő a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vevő által megadott bankszámlára történik.

Elállás esetén a B&S Kft. a vételár visszatérítését mindaddig jogosult visszatartani, ameddig a kiszállított sértetlen, nem használt, tiszta állapotú terméket és (mivel a termékek egyedi, a termékhez külön gyártott design csomagolásban érkeznek) annak eredeti csomagolását Vevő vissza nem juttatja részére.

 

 1. Szállítási információk

 

 • A megrendelt termék átvétele futárszolgálat útján történő házhozszállítással, vagy személyes átvétellel lehetséges. A B&S Kft. szállítást kizárólag magyarországi címre vállal. Külföldi megrendelés teljesítésére is van lehetőség, ehhez az szükséges, hogy a B&S Kft-vel előzetesen Vevő felvegye e-mailben a kapcsolatot.
  • Házhozszállítás futárszolgálattal

A Webáruházban megrendelt termékeket a  B&S Kft. logisztikai partnere, a DPD Hungária Kft. (a továbbiakban: DPD) szállítja ki Vevőnek.

A DPD

Székhelye:                    1158 Budapest Késmárki út 14. B.épület

Ügyfélszolgálat címe:   1158 Budapest Késmárki út 14. B.épület

telefonszáma:   06 (1) 501-6200

email:                dpd@dpd.hu

weboldal:          www.dpd.hu

Cégjegyzékszám:          01-09-888141

Nyilvántartó hatáság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefon:                        06 (1) 5016200

E-mail:                          dpd@dpd.hu

Honlap:                                     www.dpd.hu

A B&S Kft. előzetesen tájékoztatja a Vevőt a szállítás költségéről a megrendelés leadásának folyamata során. A B&S Kft. továbbá előzetesen tájékoztatja Vevőt a termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések –különös tekintettel a szállítás várható időpontjára– csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a B&S Kft. és a Vevő közötti szerződés részévé. Ennek alapján sem B&S Kft., sem a Vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, módosulása, illetve elmaradása  esetén. Előzetes tájékoztatás hiányában a várható szállítási idő a megrendelés visszaigazolásától számított 5-7 munkanap.

Vevő a megrendelés kiszállításával kapcsolatos információkat a DPD fent megadott elérhetőségein keresztül, a csomagszámra hivatkozással szerezhet.

 • Személyes átvétel

Vevő a megrendelt termékeket a B&S Kft. 1065 Budapest, Andrássy út 31. alatti címén, a Hungaricum Delicates nevű boltban veheti át. B&S Kft. előzetesen tájékoztatja Vevőt arról, hogy a termék mikortól érhető el ezen a címen.

Figyelemmel arra, hogy a bolt tárolási kapacitása véges, ezért a B&S Kft. ezen a címen 10 napig tárolja a megrendelt terméket, Vevő ezen időtartamon belül köteles a termék átvételére.

 • Vevő a termék átvételekor köteles meggyőződni a csomagolás sértetlenségéről és arról, hogy abban valamennyi általa megrendelt termék megtalálható-e. Ha a csomag sérült, vagy ha a megrendelés a csomagban hiányos, úgy erről szóló jegyzőkönyv felvétele mellett vehető át a csomag. Hiányos csomag esetén Vevő –az erről szóló jegyzőkönyv és a csomag kifizetését igazoló bizonylat másolatának megküldésével- értesíti a B&S Kft.-t, aki pótolja a hiányzó árucikket.
 • A külön megrendelésben leadott rendeléseket a B&S Kft. külön kezeli és szállítja házhoz, ezért azok tekintetében a szállítási díj külön, megrendelésenként fizetendő.

 

 1. Fizetési-, elszámolási és számlázási információk

 

 • A Webáruházban bankkártyás vagy utánvétes fizetésre van lehetőség, mely lehetőségek közül a Vevő a megrendelési folyamat során választhat. Utánvétes fizetés csak futárszolgálat útján történő házhozszállítás esetében választható, a 3.1.2. pont alatti személyes átvétel mellett nem.
 • Fizetés bankkártyával
  • A Webáruházban a Vevő online, bankkártyával is fizethet a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43, Közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013), mint elektronikuspénz-kibocsátó intézményen keresztül. A kibocsátó a Barion Payment Zrt végzi az e-pénz kibocsátását, a Barion számlák nyilvántartását, az e-pénzzel kapcsolatos fizetési műveletek végrehajtását és az e-pénz visszaváltását, mint pénzügyi szolgáltatást. Ennek a fizetési módnak az igénybe vételéhez a megrendelési folyamat során a „bankkártya” lehetőséget kell választani, majd a Vevő a pénztárból átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző barion.comoldalára ahol a fizetés történik, melynek során a bankkártyát kibocsátó társaság, a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadása szükséges. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A vevőnek a bankkártyás fizetéshez regisztálnia kell a www.barion.comoldalon és az e.pént kibocsátójának a szerződési feltételeit el kell fogadnia.
  • Az online fizetések (online bankkártyás fizetés) esetében a B&S Kft. nem felel a Vevőnél felmerülő semmilyen olyan többletköltségért, amely a Vevő által választott fizetési módtól vagy a Vevő kártyakibocsátó bankjától függ. A Vevő felelős a kiválasztott fizetési módból eredő következményekért.
  • A B&S Kft. előlegszámlát (proforma) állít ki azon megrendeléseknél, ahol a Vevő fizetési módként online bankkártyás fizetést jelölt meg.
  • A Vevő bankkártyával történő fizetés esetén a megrendelés teljesítéséhez köteles a számlán szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíteni.
 • Ha Vevő az utánvétes fizetési módot választja, akkor a B&S Kft. a csomagot utánvétes küldeményként küldi el a Vevő által megadott címe. A Vevő a csomag átvételekor fizeti ki a fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) a futárnak.
 • A B&S Kft. a megrendelt termékekről és a szállítási díjról számlát állít ki. A Vevő kötelessége és felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot –a valóságnak megfelelően– rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a B&S Kft. nem, illetve csak a Vevő költségére kötelezhető új számla kiállítására.
 • A B&S Kft. az értékesített termékekről és a szállításról szóló számlát elektronikus úton bocsátja Vevő rendelkezésére oly módon, hogy azt megküldi a megrendelés során megadott e-mail címre.

 

 1. Elállási jog, szavatosság

 

 • Elállási jog

Amennyiben a B&S Kft. által küldött termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a természetes személy Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő, vagy a Vevő által megjelölt, a futárszolgálattól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni a B&S Kft.-nek email üzenetben a mossybudapest@gmail.com címre. Az elállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Vevő nevét, címét, a termék megnevezését, a termék átvételének időpontját, a megrendelés azonosító számát, illetve utánvétes amennyiben a termék vételára utánvéttel került kifizetésre, úgy azt a bankszámlaszámot, melyre a Vevő a visszafizetést kéri.

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog nem illeti meg.

Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), a B&S Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített összeget (kivéve azokat az esetleges többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a B&S Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.)

A visszatérítés során a B&S Kft. a 2.4. pontban írtak szerint jár el.

A visszatérítést a B&S Kft. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket és annak eredeti csomagolását, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vevő köteles a B&S Kft. számára a terméket és annak eredeti csomagolását indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül, normál belföldi csomagként, saját költségén visszaküldeni a B&S Kft. 1065 Budapest, Andrássy út 31. szám alatti címére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Utánvétes, illetve portós csomagot a B&S Kft. -nek nem áll módjában átvenni.

Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.

A visszaküldött áru nem lehet megrongált, használt, vagy koszos, azon a termék felpróbálásával, vagy átnézésével összefüggő használaton kívüli többlethasználat nyomai nem lehetnek. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a terméket felpróbálás során se koszolja össze, értve alatta a smink általi elkoszolódás nyomait is.

Használt, megrongálódott, összekoszolódott termékre, illetve a termékhez tartozó eredeti csomagolás visszaküldése nélkül Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja. Ugyancsak nem gyakorolható az elállási jog olyan termék esetén, mely Vevő kifejezett kérésére, egyedi jelleggel, Vevő igényei szerint készült.

 • Szavatosság

Amennyiben a Webshopban megvásárolt termék nem felel meg a B&S Kft. és a Vevő között létrejött szerződésben, vagy a jogszabályban meghatározott követelményeknek, vagy ha az a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem tesz eleget, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, akkor Vevő – a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint- kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • Kellékszavatosság

A Vevő a B&S Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet közvetlenül a B&S Kft.-vel szemben.

Vevő ennek keretében választása szerint kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a B&S Kft. számára -más szavatossági igény teljesítéséhez képest- aránytalan többletköltséggel járna.

A B&S Kft.  a kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és elvárható rendeltetésére figyelemmel -megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve végzi el

Vevő másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a B&S Kft. költségére maga is kijavíthatja, mással kijavíttathatja, illetve -végső esetben- a szerződéstől is elállhat, ha a B&S Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tudott eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak ilyenkor sincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet. Az áttéréssel okozott költség Vevőt terheli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a B&S Kft. adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A késedelmes közlésért eredő károkért Vevő felel.

Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogokat nem érvényesíthet. A teljesítéstől számított hat hónapon eltelte után és két éven belül bejelentett kellékszavatossági igénynél Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, nem pedig később keletkezett.

 • Termékszavatosság

A Webshopon értékesítésre kerülő termékek gyártója a B&S Kft.

Ha a megvásárolt termék nem felel meg a termék a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a B&S Kft. által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, akkor Vevő termékszavatossági joga alapján a termék kijavítására, vagy kicserélésére tarthat igényt.

Termékszavatossági igényét Vevő a forgalomba hozataltól számított két éves, jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A B&S Kft. akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A B&S Kft.-nek a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 • A szavatossági igények intézése
  • Vevő szavatossági igénye érvényesítésekor köteles a hibás terméket, illetve annak vásárlást igazoló számlát átadni a B&S Kft-nek.
  • A B&S Kft. a nála bejelentett szavatossági igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel.

A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül:

 1. a) Vevő neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. b) Vevő és a B&S Kft. az eladott termék megnevezése, vételára,
 3. c) a szerződés teljesítésének időpontja,
 4. d) a hiba bejelentésének időpontja,
 5. e) a hiba leírása,
 6. f) a Vevő által érvényesíteni kívánt jog, továbbá
 7. g) a szavatossági igény rendezésének módja, vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának oka,
 8. h) amennyiben a B&S Kft. a szavatossági kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indoka,
 9. i) az arról szóló tájékoztatás, hogy Vevő jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 • Ha a B&S Kft. Vevő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról -az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is- öt munkanapon belül, értesíti a Vevőt a megrendelésekor megadott elérhetőségei valamelyikén.
 • A B&S Kft. a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.
 • Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Vevő a panasszal, szavatossági igénnyel kapcsolatos igényeit a B&S Kft. a mossybudapest@gmail.com címén jelentheti be, melyet a B&S Kft. a lehető legrövidebb időn belül elbírál.

A Vevő jogosult panasszal fordulni az illetékes járási hivatalhoz, vagy a B&S Kft. székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez, továbbá követelését bírósági úton is érvényesítheti.

Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

 • Készlethiányos („Out of stock”) termékekre egyedi igény alapján, egyedi határidővel tud megrendelést teljesíteni a B&S Kft.
 • A Webáruházban megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll. A Jogosult személyéről a konkrét tartalom megjelölése mellett a B&S Kft. írásban tud tájékoztatást adni. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos.
 • A B&S Kft. kizárja a felelősségét a Webáruház használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Webáruház használata során felmerülő bármely kárért. A Webáruház használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal.
 • A B&S Kft. és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar és valamennyi szerződésre a magyar jog irányadó.
 • A B&S Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

 

Érvényes 2017. szeptember 01. napjától

 

B& D Dessert Kft.